Siirry pääsisältöön

Väkivallan merkkejä omaishoito­suhteessa

26.05.2020

Kirjoittanut: Henriikka Laurola

Tunne voimavarasi -hankkeessa tarjottu tuki ja apu pohjautuu omaishoitajan valmiuteen tunnistaa ongelmallinen käytöksensä ja ottaa vastuu sen muuttamiseksi. Sosiaali- ja terveysalan ja järjestöissä toimivat ammattilaiset kuitenkin kohtaavat paljon myös tilanteita, joissa omaishoitaja ei syystä tai toisesta tunnista tilannettaan tai ei ole valmis näkemään ongelmaa käytöksessään. Tahattomassa kaltoinkohtelussa omaishoitaja saattaa tehdä parhaansa, mutta ei uupumuksensa tai tietojen tai taitojen puutteen vuoksi ymmärrä vaarantavansa hoidettavansa hyvinvointia ja turvallisuutta. 

Hälyttäviä merkkejä, joihin ammattilaisten tulisi kiinnittää huomiota ikääntyviä omaishoitajia – ja erityisesti muistisairaita hoidettavia –tavatessaan, ovat:

Hoidon ja avun laiminlyönnin merkkejä

Taloudellisen hyväksikäytön merkkejä

 Psyykkisen/henkisen väkivallan merkkejä

Fyysisen väkivallan merkkejä

Muita yleisiä hälytysmerkkejä

Lähteet: 

Center of Excellence on Elder Abuse and Neglect (2019). Red flags of abuse. University of California, Irvine. http://www.centeronelderabuse.org/red-flags-of-elder-abuse.asp

Perttu, S. & Laurola, H. (2019). Turvallisempaa elämää ikääntyneille naisille – Käsikirja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutukseen. Erasmus+ hanke: ’SAFE – A Safer Life for Older Women. Hanke nro. 2017-1-RO01-KA202-0371601.

Jaa: