Siirry pääsisältöön

Väkivaltaan puuttumisen etiikka

26.05.2020

Kirjoittanut: Henriikka Laurola

Omaishoitosuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa on hyödyllistä tarkastella kahdesta eri näkökulmasta: tahallisena ja tahattomana kaltoinkohteluna. Tämä pätee erityisesti hoidon ja avun laiminlyönnin tapauksissa. Yksi laiminlyönnin teko voi olla tahallinen ja toinen tahaton. Tahattomassa laiminlyönnissä omaishoitaja tekee parhaansa, mutta ei pysty tarjoamaan tarvittavaa hoivaa tietojen tai taitojen puutteen, uupumuksen tai puutteellisen tuen ja avun vuoksi.  Väkivallan kokijan näkökulmasta väkivallan ja laiminlyönnin konkreettinen lopputulema on sama teon tahallisuudesta tai tahattomuudesta riippumatta. Asianmukaiset ja eettiset keinot, joilla tilanteeseen puututaan, saattavatkin tilanteissa erota toisistaan. Pääsääntönä kuitenkin on, että väkivaltaa ei hyväksytä, mutta ihminen tekojen taustalla hyväksytään ja otetaan vakavasti. Omaishoitaja tulisi huomioida yksilöllisesti tavalla, joka saa aikaan kokemuksen kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. 

Eettisten periaatteiden ja ohjeistusten tarkoitus väkivaltaan puututtaessa on suojella ikääntyneiden oikeuksia. Joskus ammattilaisten on tehtävä vaikeita päätöksiä työskennellessään väkivaltaa käyttävien ja sitä kohdanneiden ikääntyneiden kanssa. Tällaisissa tilanteissa on hyvä huomioida seuraavat eettiset näkökulmat:

Hyödyllisiä työvälineitä

Turvasuunnitelma väkivallan tekijälle (Ensi- ja turvakotien liitto): https://nettiturvakoti.fi/nain-haet-apua/turvasuunnitelmat/#turvasuunnitelma-tekija

Turvasuunnitelma ikääntyneelle väkivallan uhrille (Suvanto ry): https://www.suvantory.fi/wp-content/uploads/2018/01/Suvanto_Turvasuunnitelma_A4_Pysty.pdf

Huoli-ilmoitus: Ilmoitus iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Ilmoituksen perusteella viranomainen tekee iäkkäälle palvelutarpeen kartoituksen. Ilmoituksen tekemiseksi katso ohjeet oman kunnan sosiaali- ja terveysviranomaisen nettisivuilta.

Lähde:

Perttu, S. & Laurola, H. (2019). Turvallisempaa elämää ikääntyneille naisille – Käsikirja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutukseen. Erasmus+ hanke: ’SAFE – A Safer Life for Older Women. Hanke nro. 2017-1-RO01-KA202-0371601.

Jaa: