Siirry pääsisältöön

Kutsu ammattilaisten & vapaaehtoisten työpajaan 6.10/ Keski-Uusimaa

25.09.2020

Kirjoittanut: tunnevoimavara

Sinä ammattilainen ja vapaaehtoistoimija, joka kohtaat työssäsi ikääntyneitä naisomaishoitajia – tule mukaan Tunne voimavarasi -hankkeen työpajaan! Hankkeessa kehitetään ennaltaehkäisevän väkivaltatyön muotoja.

Mitä saat osallistumalla Tunne voimavarasi- hankkeen työpajaan:
• Tietoa väkivallan eri ilmenemismuodoista
• Saat välineitä huolen puheeksi ottamiseen sekä tietoa kehitteillä olevista tukimuodoista
• Pääset kehittämään ja laajentamaan omaa tietouttasi sekä ammatillisia verkostojasi alueellasi

Sisältö ja tavoitteet
Väkivalta tulee ammattilaisten tietoon yleensä omien havaintojen kautta tai muilta ammattilaisilta ja vanhuksen läheisverkostolta saatujen huoliviestien välityksellä. Väkivaltaan puuttuminen koetaan usein haasteellisena, mutta ikääntyneiden hyvinvoinnin kannalta tärkeänä.
Kolmivuotisen hankkeen aikana luodaan maakunnallisia verkostoja paikallisten omaishoitoyhdistysten avulla, järjestetään kehittämistyöpajoja ammattilaisille ja vapaaehtoisille sekä pilotoidaan vertaistukeen painottava yksilö- ja ryhmätyöskentelymalli naisomaishoitajille. Hankkeessa tuotetaan ammattilaisille materiaaleja, joita työstetään yhteisissä työpajoissa sekä koulutetaan eri toimijoita uusien menetelmien käyttöönotossa.

Lisätietoa Tunne voimavarasi- hankkeesta:
• Hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama, Miina Sillanpään Säätiön koordinoima hanke, jossa ovat mukana Maria Akatemia, Omaishoitajaliitto sekä Kuntoutussäätiö. Hankkeen tavoitteena on kehittää ikääntyville naisomaishoitajille yksilö -ja ryhmätyöskentelyyn perustuva tuen muoto, jossa vahvistetaan itsetuntemusta ja voimavaroja.
• Ennalta ehkäisevällä väkivaltatyöllä tarkoitetaan sitä, että tiedostetaan ja tunnistetaan riskitekijöitä, jotka saattavat johtaa väkivaltaisiin tekoihin sekä kykyä ottaa vaikeita aiheita puheeksi. Hankkeen kohderyhmänä ovat joko kunnallisen omaishoidontuen piirissä tai sen ulkopuolella olevat ikääntyvät omaishoitajanaiset, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa.
• Termillä väkivalta tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä fyysisiä että psyykkisiä tekoja.

Työpaja järjestetään webinaarina ti 6.10.2020 klo 12.30–15.30.
Ilmoittaudu 2.10 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/C747A203EFF4D238

Tervetuloa ja kutsu muitakin mukaan!

Avaa kutsu pdf-muodossa tästä.

Jaa: