Siirry pääsisältöön

Tunnetaidot

Tunnetaitojen opettelu pitää sisällään omien tunteiden tunnistamisen, sanoittamisen ja ilmaisemisen. Monesti olemme jo lapsuudenkodissa sekä yhteiskunnan aiempien käsitysten ja normien johdosta oppineet tukahduttamaan tiettyjä tunteita, emmekä uskalla niitä kohdata. Yleisesti tukahdutettuja tunteita ovat mm. häpeä, syyllisyys, kauhu, pelko ja viha. Koko tunteiden kirjo kuitenkin kuuluu ihmisen elämään, ja koko skaalan salliminen tunnettavaksi voi vapauttaa elinvoimaa. Olennaista on, että osaa käsitellä tunteita. Jos omassa kasvuvaiheessa on oppinut tiettyjen tunteiden ilmaisun olevan negatiivista, niin aikuisena on hyvä tiedostaa, että tunteet ovat vain tunteita, eivät hyviä tai pahoja.

Väkivaltaisen naisen on usein ollut vaikea ilmaista tunteitaan ja tarpeitaan elämänsä varrella. Nainen on oppinut elämään ja olemaan toisten tunteita ja tarpeita varten ja siirtänyt kenties omansa sivuun. Nämä sisään patoutuneet tunnevarastot voivat purkautua täysin ennalta-arvaamattomasti kuormittavassa elämäntilanteessa. Siksi on kiinnitettävä erityistä huomiota tunnetaitojen opetteluun. Kun oppii huomaamaan, mitä tunteita tilanteet herättävät, ja oppii reaaliaikaisesti rakentavalla tavalla niihin reagoimaan, ei tilanteiden tarvitse kehittyä väkivallaksi. Liikkeelle voi lähteä yksinkertaisista tunteiden tunnistamisen harjoituksista:

Osana tunnetaitojen opettelua ovat myös vihanhallintataidot. Aggressiosta ja vihantunteista itsessään ei tarvitse pyrkiä eroon, sillä ne ovat osa elämänvoimaamme. Hallitsemattomina ne saattavat kuitenkin purkautua väkivaltana. Siksi kaikkien tunteiden käsittelyyn on tärkeää löytää keinoja. Tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen ajoissa auttaa. Ensimmäinen askel on alkaa tunnistamaan ja tuomaan omaan tietoisuuteen niitä tekijöitä ja tilanteita, jotka laukaisevat itsessä vihan tunteita. Ammattilaisohjauksessa ja vertaisryhmissä voi turvallisesti opetella itsensä ilmaisemista ja tunteiden rakentavaa ilmaisua.

Lähde: naisenväkivalta.fi

Jaa: