Siirry pääsisältöön

Työkaluja omaishoitajien jaksamiseen

Tunne voimavarasi -hanke on tuottanut erilaisia maksuttomia materiaaleja, joista hyötyvät niin omaishoitajat, ammattilaiset kuin vapaaehtoisetkin. Materiaalien tehtävänä on edistää omaishoitajien hyvinvointia rohkaisemalla heitä vaikeista tunteista puhumiseen sekä avun hakemiseen. Ammattilaiset ja vapaaehtoiset voivat hyödyntää materiaaleja huolen puheeksi ottamisessa ja omaishoitajien tukemisessa.

Tuotoksia ovat mm. TunneVaaka® – työkaluja omaishoitajille -kirjanen, Tunne voimavarasi -video sekä vertaisryhmämalli.

TunneVaaka® – työkaluja omaishoitajille ja ammattilaisille

TunneVaaka® – työkaluja omaishoitajille -kirjasessa on pohdintaa mm. omaishoitajuuden eri rooleista sekä tunteiden säätelystä. Kirjaseen on kerätty omaishoitajien kokemuksia siitä, minkälaisia tunteita omaishoitajana toimiminen on heissä herättänyt. Jokaisen tekstiosuuden jälkeen seuraa pohdintakysymyksiä.

Kirjanen sisältää TunneVaaka®-mittarin, jonka avulla voi pohtia omien voimavarojen sekä huolien tasapainoa. Ammattilaiset voivat hyödyntää mittaria asiakastyössä kartoittamaan omaishoitajan kokonaisvaltaista tilannetta sekä huolen puheeksi oton välineenä. Mittarin väittämät ohjaavat keskustelua tunteiden tiedostamiseen ja tunnistamiseen sekä omien voimavarojen löytymiseen. Kirjanen on saatavilla sekä pdf-muodossa että painettuna versiona. Mittariston voi tulostaa käytettäväksi myös erikseen. Painetun TunneVaaka®-kirjasen tilaukset: julkaisut@miinasillanpaa.fi.

Järjestämme TunneVaaka®-materiaalista myös maksuttomia infotilaisuuksia.

Tunne voimavarasi -video

”En ole tunteideni kanssa yksin” -tarina kuvaa vaiettua aihetta, kaltoinkohtelua omaishoitosuhteessa. Videolla kerrottu tarina on koostettu Tunne voimavarasi -hankkeen vertaisryhmiin osallistuneiden omaishoitajanaisten kokemuksista. Video voi toimia esimerkiksi keskustelun alustuksena tai opiskelijoiden oppimateriaalina.

Vertaisryhmämalli

Tunne voimavarasi -psykoedukatiivisten ryhmien tarkoituksena on tarjota osallistujille tietoa ja vertaistukea sekä vahvistaa ryhmäläisten hyvinvointia, jaksamista ja itsetuntemusta. Jokaisella viidellä ryhmäkerralla on oma teemansa, jonka pohjalta osallistujat jakavat omia kokemuksiaan omaishoidon arjesta. Keskiössä on omien tarpeiden ja tunteiden tunnistaminen, tunnesäätely, rajojen asettaminen sekä voimavarat.

Vertaisryhmämallista on julkaistu sähköinen ohjaajan opas. Ryhmämallia voi hyödyntää joko sellaisenaan, soveltaen eri kohderyhmille tai poimimalla yksittäisiä teemoja ja harjoituksia osaksi muuta ryhmätoimintaa.

Tutustu oppaaseen (pdf)

Vertaisryhmämallin koulutusvideot

Tuotimme vertaisryhmämallin ohjaajan oppaan tueksi neljä koulutusvideota, jotka löytyvät oheisten linkkien takaa YouTubesta.

Kokemuksia Tunne voimavarasi -vertaisryhmämallin ohjaamisesta

Kokemuksia Tunne voimavarasi -vertaisryhmään osallistumisesta

Tunne voimavarasi -hankkeen ja vertaisryhmämallin esittely

Kurkistus Tunne voimavarasi -vertaisryhmämallin sisältöihin

Jaa: