Siirry pääsisältöön

Auttava puhelin

Huolestuttaako jaksaminen? Pelottavatko omat tunteet ja käytös? Maanantaisin ja torstaisin klo 12–14 päivystävä Auttava puhelimemme tarjoaa kuuntelevaa korvaa ja tukea omien voimavarojen löytämiseen haastavissa tilanteissa. Puhelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Puhelimeen voi soittaa myös nimettömästi.

+358 (0) 44 2711 188

Maanantaisin ja torstaisin klo 12-14

Chat-keskustelu

Auttavan puhelimen lisäksi voit ottaa meihin yhteyttä nimettömästi myös tämän sivuston chatin kautta. Keskustelu on luottamuksellista ja työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus. Chat-keskustelussa voit tuoda esiin omat huolesi ja tuntemuksesi omaan huolestuttavaan käytökseesi tai tilanteeseesi liittyen.
Chat on avoinna:

keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9–11.

Yksilötyö

Tunne voimavarasi -hankkeen yksilölliset tukikeskustelut ovat tarjolla syksystä 2020 lähtien. Maksuttomissa, kasvokkain tai videon/puhelimen välityksellä toteutettavissa tukikeskusteluissa (1–3 kpl) kartoitetaan elämäntilannetta ja historiaa, sekä motivaatiota syventää omaa itsetuntemusta vertaisryhmässä. Keskustelut käydään ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntijan kanssa. Voit hakea mukaan jo ennakkoon ottamalla meihin yhteyttä auttavan puhelimen tai chatin kautta.

Vertaisryhmät

Vertaistuelliset pienryhmät ikääntyville omaishoitajanaisille alkavat syksyllä 2020. Ryhmään pääsyä edeltää kahdenkeskiset yksilökeskustelut (ks. yllä) ehkäisevän väkivaltatyön asiantuntijan kanssa. Ryhmä kokoontuu 4–5 kertaa kasvokkain tai videon välityksellä verkossa. Ryhmäkertojen teemoina ovat mm. ikääntyminen ja naiseus väkivallan käyttämiseen alistavien riskitekijöiden tunnistaminen ja tunnustaminen sekä oman tunnesäätelyn keinot. Voit hakea mukaan ryhmään jo ennakkoon ottamalla meihin yhteyttä auttavan puhelimen tai chatin kautta.

Auttavia tahoja

Omaishoitajaliitto

Omaishoitajaliiton omaishoidon ohjaus ja neuvonta palvelevat puhelimitse ja verkossa sekä omaishoitajia että ammattilaisia. Liitto tarjoaa myös monipuolista vertaistoimintaa.

Maria Akatemia

Maria Akatemia auttaa naisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Palvelut koostuvat puhelin-/chat-keskusteluista, yksilötyöstä ja ohjatuista vertaisryhmistä.

Muistiliitto

Muistiliitto paikallisine jäsenyhdistyksineen tarjoaa monenlaista tietoa, tukea ja toimintaa muistisairaille ja heidän omaisilleen kasvokkain, puhelimitse ja verkossa.

Suvanto ry

Suvanto ry ylläpitää auttavaa puhelinpalvelua ja tarjoaa henkilökohtaista, kasvokkaista keskusteluapua ja vertaistukea väkivaltaa kokeneille ikäihmisille.

Mieli ry

Mieli ry tarjoaa valtakunnallista kriisiapua puhelimitse, kasvokkain, vertaisryhmissä ja verkossa. Kriisipuhelin päivystää ympäri vuorokauden joka päivä.

Kirkon keskusteluapu

Kirkon keskusteluapu tarjoaa henkistä ja hengellistä tukea haastavissa elämäntilanteissa puhelimitse, kirjeitse ja chatin/verkkoviestien kautta.