Siirry pääsisältöön

Tunne voimavarasi -vertaisryhmät

Tunne voimavarasi -hankkeessa kehitettiin vertaisryhmämalli ikääntyville omaishoitajanaisille, joita huolestuttavat omat tunteet, käytös ja voimavarojen väheneminen. Ryhmämalli on viiden tapaamiskerran kokonaisuus, jossa jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa. Keskiössä on omien tarpeiden ja tunteiden tunnistaminen, tunnesäätely, rajojen asettaminen sekä voimavarat. Ryhmässä käytetään itsetutkiskelun tukena erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Ryhmämallia pilotoitiin yhteistyössä Omaishoitajaliiton paikallisyhdistysten kanssa, joista ryhmiä voi kysellä. Ryhmämallista on julkaistu sähköinen ohjaajan opas tarvittavine materiaaleineen.

Auttavia tahoja

Omaishoitajaliitto

Omaishoitajaliiton omaishoidon ohjaus ja neuvonta palvelevat puhelimitse ja verkossa sekä omaishoitajia että ammattilaisia. Liitto tarjoaa myös monipuolista vertaistoimintaa.

Maria Akatemia

Maria Akatemia auttaa naisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Palvelut koostuvat puhelin-/chat-keskusteluista, yksilötyöstä ja ohjatuista vertaisryhmistä.

Muistiliitto

Muistiliitto paikallisine jäsenyhdistyksineen tarjoaa monenlaista tietoa, tukea ja toimintaa muistisairaille ja heidän omaisilleen kasvokkain, puhelimitse ja verkossa.

Suvanto ry

Suvanto ry tarjoaa henkilökohtaista, kasvokkaista keskusteluapua ja vertaistukea väkivaltaa kokeneille ikäihmisille.

Mieli ry

Mieli ry tarjoaa valtakunnallista kriisiapua puhelimitse, kasvokkain, vertaisryhmissä ja verkossa. Kriisipuhelin päivystää ympäri vuorokauden joka päivä.

Kirkon keskusteluapu

Kirkon keskusteluapu tarjoaa henkistä ja hengellistä tukea haastavissa elämäntilanteissa puhelimitse, kirjeitse ja chatin/verkkoviestien kautta.